Tillväxtverkets preliminära siffror över antalet gästnätter 2019 visar att Falkenberg och Halland fortsätter att öka. När vi nu kan summera decenniet ser vi att antalet gästnätter i Falkenberg har ökat med fantastiska 86 %.

En nästintill fördubbling i antalet gästnätter över en tioårsperiod kan inte tolkas på ett annat sätt än att Falkenberg är ett attraktivt besöksmål för många. Jämförelsevis har flera platser på västkusten också ökat; Halmstad 23%, Varberg 19%, Helsingborg 44%, Göteborg 46%. Men siffrorna visar helt klart att Falkenberg sticker ut.

– Vi ser det som väldigt positivt att ökningen har skett genom en stadig tillväxt över en tioårsperiod. Falkenberg har en stark produkt som matchar den valda målgruppen vilket vi kan se i antalet återkommande gäster, säger Kristjan Fannar, destinationsutvecklare på Destination Falkenberg AB.

Falkenbergs siffror för 2019

Under 2019 ökade antalet gästnätter i Falkenberg med 8,9% vilket är dubbelt så högt som snittet för hela landet. Besöksnäringen kunde notera 865.000 gästnätter vilka starkt bidrog till Hallands ökning på 8,2% och att länet för första gången kom över den symboliska milstolpen: tre miljoner gästnätter.

I Sverige var antalet utländska gästnätter oförändrat, men i Halland ökade även antalet utländska gästnätter med 5,4 procent under 2019. Bryter vi ner siffrorna på kommun-nivå så ser vi att en stor del kommer från just Falkenberg som ökar med 22,1%. 
Övriga kommuner i Halland: Halmstad 1,8%, Varberg 2,4%, Kungsbacka -1,9%, Hylte 6,0%, Laholm 2,0%.

Stor del svenska campinggäster

Vid en närmare titt på utländska gästnätter, kan Falkenberg glädjas åt att det är just inom de prioriterade utländska marknaderna som Falkenberg ökar; Danmark 43%, Norge 23,5%, Tyskland 15,2%.

Även om vi ser en stor procentuell ökning av utländska gäster så ser vi en fortsatt stark ökning av svenska gäster med 7,5% under 2019. Just den svenska marknaden står för 90% av Falkenbergs besökare.

Tittar vi på boendeformer bor 63% av Falkenbergs besökare på campingar och 30 % på hotell. Här ser vi en ökning på 8,6% respektive 7,9% under 2019.

Falkenberg året runt

Det är utan tvekan flest besökare i Falkenberg under juli månad. Men det är riktigt spännande att se att Falkenberg har en ökning i gästnätter under samtliga av årets månader.

Det är framför allt under lågsäsong som antalet gästnätter ökar i förhållande till föregående år som tex april med 28% eller augusti och september som båda ökade med 17,9%.

– Vi har all anledning att se fortsatt ökade siffror för Falkenberg. Vårt utbud och våra förutsättningar stämmer bra med övergripande trender som shoppingturism, måltidsturism, naturturism och hemester, säger Kristjan Fannar.

Falkenbergs starka företagsklimat skapar bra förutsättning för besöksnäringsutveckling. En stor anledning till det ökade besökarantalet är tack vare aktörernas framtidstro, samarbetsförmåga och vilja att satsa på besöksnäring.