Platsvarumärket FBG

Platsvarumärket FBG är till för alla i vår kommun. Vi vill att så många som möjligt skall använda platsvarumärket FBG i sin marknadsföring, både för platsen som sådan men även marknadsföring av de företag vi har i kommunen. Nedan hittar du bilder,texter och information om hur man använder sig av platsens grafiska profil. Har du frågor, kontakta oss gärna!

Användarmanual

Bildbank

Typsnitt- Proxima Nova

Typsnitt- Baskerville

Vill du bli FBG ambassadör?

Hjälp oss att sprida ordet om Falkenberg och allt härligt som finns i vår kommun.

FBG ambassadör

Falkenbergs platsvarumärke FBG

Varför behöver vi i Falkenberg ett uttalat och defnierat platsvarumärke? Jo, platsvarumärket har hjälpt oss att sätta alla våra styrkor på pränt. Platsvarumärket är ett ramverk som ska stärka vår konkurrens- och attraktionskraft så att fler väljer att bo här, besöka oss och driva sina företag här. En attraktiv plats skapar bättre förutsättningar för tillväxt och en fortsatt fungerande välfärd, god livskvalitet och bra samhällsservice.

Strand Olofsbo

Bakgrund

Vi har mycket att vara stolta över i Falkenberg. Vi har tydliga styrkor och naturliga förutsättningar som gör att vår plats upplevs som attraktiv för många. Läget, naturen, mathantverket, upplevelserna, människorna. I Falkenberg fnns det stora i det lilla, här kan du skapa ett vardagsnära och enkelt liv med guldkant. 

För att stärka vår kommun och plats ytterligare valde vi att ta fram ett platsvarumärke. Detta ger oss möjlighet att särskilja platsen Falkenberg från Falkenbergs kommun som organisation. Kommunen är bara en av alla aktörer som verkar på platsen. Platsvarumärket fokuserar istället på det som finns på den geografiska platsen Falkenberg.

En gemensam bild av Falkenberg

En attraktiv plats skapar bättre förutsättningar för tillväxt och en fortsatt fungerande välfärd, god livskvalitet och bra samhällsservice. Vår ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över Falkenberg och det som erbjuds här. Om du trivs och mår bra i Falkenberg så är vårt varumärke starkt, vilket bidrar till vår attraktionskraft.

Gamla stan FBG