Om bolaget

Bolaget ska tillsammans med näringslivet och de kommunala verksamheterna utveckla, profilera och marknadsföra platsen Falkenberg som besöksmål och att leva i. Bolaget ska även samordna evenemang inom Falkenbergs kommun. Destination Falkenberg driver även turistinformatioen på Argus.

Syftet med Destination Falkenbergs verksamhet är att Falkenbergs kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Destination Falkenberg AB uppgift är även att tillsammans med Falkenbergs Kommun och partnerföretag utveckla platsen och därigenom öka livskvalitén hos invånare, besökare och näringsidkare i Falkenbergs Kommun. Detta skall ske i samverkan med kommunens innevånare

Styrelse Destination Falkenberg

Ägardirektiv Destination Falkenberg

Våra uppdrag

Evenemangslots

Turistinformation

Biljettförsäljning

Marknadsföring