Vårt nyhetsbrev

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt


Skicka

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som användare?

Namn och e-postadress. E-postadress är en obligatorisk uppgift.

Varför sparar ni dessa personuppgifter?

Vi sparar dessa uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och ge så relevant information som möjligt.

Hur behandlar ni mina personuppgifter inom tjänsten?

Vi skickar nyhetsbrev till din E-postadress enligt nyhetsbrevens utgivningsplan. 

Var lagrar ni personuppgifterna?

Uppgifterna sparas i vår centrala databas (i Sverige), hos vår leverantör för epostutskick Paloma.

Hur motiverar ni hanteringen av mina personuppgifter?

Vi stödjer oss på samtycke för denna hantering, det betyder att du när som helst kan välja att ta bort dina uppgifter från vår databas.