Biljettförsäljning

Hos Falkenbergs Turistinformation kan du få hjälp med biljettförsäljning för ditt evenemang. Falkenbergs Turistinformation är det självklara biljettkontoret för både invånare och besökare. Här säljs runt 60 000 biljetter årligen.

Sälj biljetter via Falkenbergs turistinformation

Vill du sälja biljetter via Falkenbergs turistinformation?
Klicka på knappen nedan för att fylla i formuläret.

Så här funkar det

Turistinformationen har en hög tillgänglighet och ett bra läge på Argus.
Vi har öppet måndag till söndag hela året. Här finns lång erfarenhet av biljettförsäljning och ett effektivt biljettsystem. Kunden kan köpa biljetter via falkenberg.se, via ticketmaster.se eller via Falkenbergs Turistinformation över disk eller via telefon. Köper kunden sin biljett online printar de själva ut sin e-biljett eller laddar ner den i mobilen.

Teatergläntan
Marknadsföring

Marknadsföring av eventet

Destination Falkenberg tillhandahåller exponering av evenemanget på Turistinformationen med affischer, flyers, hemsida, digitala skärmar och evenemangkalender. Ditt evenemang publiceras först när vi har fått bilder från arrangören. Tänk på att bilden ska vara högupplöst Arrangören får löpande statistik till sin mail så man kan följa försäljningen.

Falkenbergs Turistinformations namn och bokningstelefon
(0346-88 61 01) skall anges i marknadsföring av evenemanget. Man kan även köpa biljetter via ticketmaster.se samt via falkenberg.se. Ev. priser skall anges inkl.serviceavgift.

Serviceavgifter 

När man säljer biljetter via Falkenbergs Turistinformation tillkommer en serviceavgift på varje biljett. Serviceavgiftens storlek baseras på biljettpriset enligt tariffen till höger. Denna serviceavgift tillfaller Destination Falkenberg.

Biljettsläpp

Försäljningsstart av biljetter sker tidigast 5 arbetsdagar efter att påskrivet avtal är Destination Falkenberg AB tillhanda, om inte annat avtalats.

Redovisning

Arrangören tillhandahåller slutredovisning och utbetalning senast 10 arbetsdagar efter sista arrangemangstillfället. Accontoutbetalning kan ske vid ett tillfälle efter särskild överenskommelse för inkomna medel med avdrag för serviceavgifter.

Inställt arrangemang

Arrangör ansvarar för att meddela till kund om arrangemanget blivit inställt alternativt flyttat. Destination Falkenberg AB tillhandahåller bokningslistor med namn och telefonnummer, eventuella felaktigheter i listorna tar ovanstående inte ansvar för. Vid inställt arrangemang kan Destination Falkenberg AB hjälpa till med återbetalningar till kund, mot ersättning i form av biljettens serviceavgift. Obs! har arrangören mottagit accontoutbetalning måste hela beloppet återbetalas till Destination Falkenberg AB innan återbetalning till kund kan ske. 

Arrangemangsansvar

Arrangören ansvarar för ev. överbokning, tillgängliga platser, arrangemangets kvalité mm. Arrangören ansvarar även för att meddela Destination Falkenberg AB om platser i en numrerad arena ska spärras bort på grund av skymd sikt, hög ljudvolym etc. Destination Falkenberg AB ansvarar varken direkt eller indirekt för uppkomna kostnader i samband med arrangemang eller inställda arrangemang.

Det är arrangörens ansvar att nödvändiga tillstånd finns, som kan komma behövas för evenemanget.

Ändring
Ev. ändringar i avtalet ska göras skriftligt och undertecknas av bägge parter.

Tvist
Vid tvist rörande avtalet skall parterna i första hand försöka lösa tvisten via förhandling, i andra hand via allmän domstol.