Destination Falkenberg

Vi utvecklar, samordnar och marknadsför Falkenberg

Välkommen till Destination Falkenberg AB. Tillsammans med näringslivet jobbar
vi aktivt för en god utveckling inom besöksnäringen i hela Falkenbergs kommun.

Statistik

Statistik för besöksnäringen

Platsvarumärket FBG